Huvudkontor och produktion

Bäckman Blästermaskiner AB

Sune Hörnquist

Försäljning & Service

Telefon: 0590 125 44
Mobil: 070 356 93 05
sune@backmanblast.se