Snabbare leveranser av reservdelar

För att ytterligare öka vår service har vi på Bäckman investerat i en egen maskin för plasmaskärning. Syftet är att tillverka reservdelar snabbare och med ökad kvalitet. Maskinen skall även användas för framtagning av delar när det gäller tillverkning av blästeranläggningar.

Visa fler