Shot peening

Kulbombning

Shot peening, något som även kallas för kulbombning eller kulpening, är en teknik som används för att förstärka och förbättra ytan på många olika produkter. Vid shot peening byggs tryckspänningar upp i ytskiktet genom att ytan bombarderas med stålkulor eller trådklipp. Dessa tryckspänningar förbättrar bland annat materialets utmattningsegenskaper. 

Varför kulpening?

Shot peening används för att förbättra utmattningsegenskaperna för bl.a. fjädrar, borrstänger, kugghjul, material inom flygindustrin, etc. Genom att bombardera produktytan med små kulor av olika material bildas små överlappande inbuktningar. Dessa inbuktningar ger ytan en hög tryckspänning, något som ökar produktens förmåga att motstå bl. a. korrosionsbrott, utmattningsbrott och andra typer av problem som kan uppstå vid lång och hård användning.

Kulpening används även för att ge själva ytan ett karaktäristiskt utseende som får reflekterat ljus att sprida sig mer.

Shot peening som maximerar rensresultat och produktionseffektivitet

Vi på Bäckman erbjuder slunghjulsmaskiner och tryckluftsdrivna anläggningar som är specialanpassade för just kulpening/shot peening av era produkter. Dessa kan vi integrera i ert existerande produktionsflöde och på så sätt snabbt maximera rensresultat och produktionseffektivitet. Detta innebär att vi även kan erbjuda lösningar för hantering av produkter före- och efter blästerprocessen.

Alla blästeranläggningar som levereras från Bäckmans är konstruerade och tillverkade efter gällande CE-direktiv.

För information kontakta:
Robert Olsson, VD, tel 070 397 36 30
Mika Ström, Teknisk försäljning, tel 070 204 74 38