Bordsbläster

bordsbläster

Bordsbläster för effektiv rengöring

Vårt bordsbläster är lämpligt för blästring och rengöring av många olika typer av produkter, som gjutgods, smidda ämnen eller svetsade konstruktioner. I blästerprocessen rengörs produkten från gjutsand, oxider, rost, glödskal samt andra föroreningar, och kan därefter användas för exempelvis ytterligare ytbehandling eller indikering av sprickor.

Mångsidig & effektiv blästring

En bordsbläster kan även användas för shot peening av produkter. Produkter kan blästras var för sig eller flera tillsammans. Bordet roterar under blästringsprocessen, vilket (tillsammans med slunghjulsaggregatens placering) ger en effektiv och jämn blästring oberoende av produktens storlek och utformning.

Hög effektivitet med flera bord

Bordsblästern kan förses med en eller flera bord (så kallade satelliter) där på- och avlastning av produkter kan ske medan blästringen pågår, vilket medför en hög produktivitet. Det är även möjligt att förse maskinen med ett utdragbart bord för att förenkla på- och avlastning av större och tyngre produkter.

Robust bordsbläster

Bordsblästerns konstruktion är mycket robust vilket ger en stabil produktion i de mest krävande miljöer. Slunghjulsaggregaten som är av högeffektsutförande är placerade för att säkerställa en kvalitativ och effektiv rensning. Blästerkammaren och slunghjulsaggregaten är tillverkade av mycket slittåligt material vilket ger en oslagbar livslängd.

Styrsystemet möjliggör automatisk anpassning av hastighet, blästertid och rensmedelsmängd för att nå ett optimerat resultat och produktionsekonomi. Alla våra maskiner har ett system för automatisk rening och återföring av rensmedel.

Speciallösningar efter önskemål

Bordsbläster från oss anpassas efter era önskemål för att maximalt optimera rensresultat och produktionseffektivitet. Vi kan även erbjuda lösningar för hantering av produkter före- och efter blästerprocessen. Alla våra blästeranläggningar är konstruerade och tillverkade efter gällande CE-direktiv.

För information kontakta:
Robert Olsson, VD, tel 070 397 36 30
Mika Ström, Teknisk försäljning, tel 070 204 74 38