Blästerhallar

Bäckmans blästerhall är speciellt anpassad för blästring av större svetsade eller gjutna produkter. I blästerhallen rengörs produktens yta från oxider, rost, glödskal och andra föroreningar och kan därefter användas för ytterligare ytbehandling, indikering av sprickor, etc.

Så här fungerar våra blästerhallar

Våra tryckluftsdrivna blästerhallar fungerar genom att tryckluft och rensmedel blandas i ett tryckkärl eller ejektormunstycke på ett kontrollerbart sätt och accelereras till en mycket hög hastighet innan rensmedlet träffar produkten som ska rengöras.

I blästerhallen kan blästringen utföras manuellt eller via en automatiserad lösning.

Våra blästerhallar garanterar en bra arbetsmiljö

Hallen dimensioneras efter aktuell godsstorlek och kapacitetsbehov, och levereras med ett automatiserat system för återvinning av rensmedel samt komplett filtersystem för att garantera en bra arbetsmiljö.

Alla våra blästerhallar är konstruerade och tillverkade efter gällande CE-direktiv.

För information kontakta:
Mats Blåder, VD, tel 070 334 56 33
Mika Ström, Teknisk försäljning, tel 070 204 74 38