Blästerskåp

Ska du köpa blästerskåp?

Bäckmans blästerskåp säljs i många olika former och storlekar. Genom oss kan du köpa blästerskåp som är speciellt anpassade för mindre komponenter. Vi har vad som krävs för att skapa en produkt av högsta kvalitet utefter dina önskemål och förutsättningar. Vi är störst i Norden på att tillverka blästerskåp och blästerutrustning.

Blästerskåpens användningsområden

I våra skåp kan produkten:

  • Gradas och/eller rengöras från gjutsand, oxider, rost, glödskal samt andra föroreningar.
  • Användas för exempelvis ytterligare bearbetning, ytbehandling eller indikering av sprickor.
  • Du kan även använda blästerskåpet för shot peening av produkter. Shot peening kallas även för kulbombning eller kulpening och används för att förbättra produktens utmattningsegenskaper och på så sätt även dess livslängd.

Skräddarsydda lösningar

Vi kan anpassa blästerskåpen helt efter era aktuella förutsättningar och vi kan även komplettera utrustningen med transportsystem, vändskiva, utdragsvagn, telfersystem, etc. för att underlätta hantering av godset. Skåpen kan konstrueras för manuell blästring eller förses med ett automatiserat system.

Stort utbud av blästerskåp

Vi erbjuder även begagnade blästerskåp av hög kvalitet. Har du behov av större blästeranläggningar så har vi även blästerhallar som är anpassade för större produkter. Kom ihåg att vi även kan hjälpa dig med en eventuell förstudie som kan ge dig ett komplett investeringsunderlag.

Alla våra blästerskåp är konstruerade och tillverkade efter gällande CE-direktiv.

För information kontakta:
Robert Olsson, VD, tel 070 397 36 30
Mika Ström, Teknisk försäljning, tel 070 204 74 38