Slungblästring

Letar du utrustning för slungblästring?

Våra maskiner för slungblästring är avsedda för rensning av plåt, stångmaterial, svetsade konstruktioner samt detaljer av smide, gjutjärn med mera.

Brett utbud av maskiner för slungblästring

Vi har ett brett utbud av maskiner för slungblästring i en mängd olika versioner beroende på vilken kapacitet som krävs, dimensionerna på den produkt som ska bearbetas, hur produkten ska transporteras genom maskinen och så vidare.

Vi har maskiner för kontinuerligt och stegvist genomflöde av slungblästring samt för gruppvis körning. Vi är specialister på att kunna integrera våra slungrensmaskiner i ett existerande produktionsflöde för att uppnå maximal nyttjandegrad och minimal produktionsstörning vid slungblästring.

Specialtillverkar efter önskemål

Vi specialtillverkar materialhanteringssystem både före och efter blästermaskinen för att få exakt inpassning i kunders anläggningar. Om det handlar om nybyggnation av en produktionsanläggning samverkar vi med andra företag i branschen för tillverkning och leverans av hela ytbehandlingslinjen, inklusive all nödvändig styrutrustning.

Våra kontaktpersoner inom slungblästring och slungrensmaskiner:
Robert Olsson, VD, tel 070 397 36 30
Mika Ström, Teknisk försäljning, tel 070 204 74 38