Trumlingsbläster till framgångsrika Spinova

Spinova i småländska Torsås utvecklar och producerar skräddarsydda fjädrar och tråddetaljer. Företaget firade nyligen 40-årsjubileum och 2018 blir det bästa året i företagets historia då man förväntas passera 100 mkr i omsättning. Företaget investerar nu i en ny trumlingsbläster till slipavdelningen.

Det var under ett besök av Mika Ström, ansvarig teknisk försäljning hos Bäckman Blästermaskiner, som det framkom att det fanns ett behov av en blästringsutrustning. Mika arrangerade då en provblästring och en visning av en trumlingsbläster hos Gunnebo Industries. Efter att ha utvärderat några offerter föll valet på Bäckman.

- Det fanns flera orsaker. Vi tyckte om lösningen vi såg hos Gunnebo, Bäckmans stora reservdelslager med garanterade leveranser inom 24t och att vi kan kommunicera på svenska, dessa blev de avgörande faktorerna, säger Zoran Zdravevski, inköps- och logistikansvarig på företaget. Nu återstår provblästringen innan leveransen strax före jul.

 

- Möjligheten att visa och demonstrera en maskin är mycket bra, säger Mats Blåder, VD Bäckman Blästermaskiner. Det ökar tryggheten hos beställaren när man på ett konkret sätt ser en blästeranläggning ”in action”.

Visa fler