Teknisk försäljning hos Bäckman och SBM

En synlig yrkesgrupp hos Bäckman Blästermaskiner och SBM är våra tekniska säljare. De är oftast på resande fot för att besöka befintliga och prospektiva kunder över hela landet. Orsakerna till besöken är flera, planera in kommande servicebesök, lösa uppkomna tekniska problem eller sälja en ny maskin.

 

Peter Vikström är en av våra tekniska säljare och vi frågade honom hur en normal arbetsvecka kan se ut:

- Mina arbetsveckor består av inplanerade företagsbesök i Mellan- och Sydsverige som är mitt distrikt. En del av besöken innebär att jag förbereder för nästa servicetillfälle hos företaget. Under dessa besök gör jag en teknisk undersökning av blästermaskinen och bedömer behovet av service och reservdelar. Resultatet blir ett besiktningsunderlag för våra servicetekniker och ett offertunderlag till kunden.

- En annan typ av besök är att besöka företag som är i behov av en ny blästeranläggning. Eftersom i princip alla våra maskiner skräddarsys behöver vi sätta oss in i och förstå företagets produktion. Här samarbetar jag med våra konstruktörer för att komma fram till en optimal lösning. En del av mitt arbete är givetvis även att söka upp prospektiva kunder och informera om vår verksamhet och om vad vi erbjuder.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

- Det är den stora variationen. Trots all planering vet man inte var man hamnar i slutet av veckan. Dyker det upp ett problem hos en kund försöker vi hjälpa till så fort det är möjligt. Väskan är alltid packad…

Vill du komma i kontakt med någon av våra tekniska säljare? Hör av dig till Peter Vikström (073 021 02 00) eller Mika Ström (070 204 74 38).

Visa fler