Bäckman Blästermaskiner levererar blästerskåp till Nässjö Sågbladsfabrik

Som ett led i att effektivisera och förenkla produktionsprocessen av sågklingor har Nässjö Sågbladsfabrik valt blästring som ny metod för att få bort den hårda ytan efter laserskärningen. Tidigare slipades denna yta bort. Investeringen är en del av ett större investeringsprogram som genomförs under 2018 för att utöka och förbättra sågbladsfabrikens kapacitet.

Fredrik Friberg, inköpsansvarig Nässjö Sågbladsfabrik, berättar:
- När vi nu skulle börja använda en ny produktionsmetod var det oerhört viktigt att kvaliteten bibehölls. Blästringsmetoden testades därför noggrant hos Bäckman, både för att kontrollera kvaliteten men också för att få en utrustning som var anpassad för våra behov. Proverna skickades även till flera av våra sågverkskunder för test och kontroll och de föll väl ut.
- När det gäller val av leverantör kom vi fram till att en viktig faktor är att vi ska kunna kommunicera snabbt och enkelt om något händer med utrustningen. Ett tillkommande önskemål blev därför en svensktalande leverantör, både av utrustning och service. Detta kunde Bäckman Blästermaskiner i samarbete med systerföretaget SBM erbjuda.
Mika Ström, ansvarig teknisk säljare Bäckman Blästermaskiner:
- Det är mycket betydelsefullt att våra kunder får möjlighet att testa före sin beställning, även för oss. På så sätt kan vi garantera att utrustningen blir maximalt anpassad för kundens produktionsprocess.

Nässjö Sågbladsfabrik grundades 1902 av Janne Friberg och man är nu inne på fjärde generationen – ett riktigt familjeföretag m a o. Verksamheten består av två delar, Produktion och Service. Tillverkningen består av konventionella cirkelsågklingor, bestyckade cirkelsågklingor, cirkelknivar och man tillhandahåller även hjälpverktyg. Servicen är rikstäckande. Under andra hälften av 1900-talet såldes en stor del på export men idag utgör den inhemska efterfrågan 70-80% av försäljningen.