As good as new

Det konstaterar Oskar Santesson på Valmet i Göteborg. Företaget stod inför valet att ersätta en befintlig anläggning eller genomföra en renovering. Beslutet blev en totalrenovering av den existerande slungrensanläggningen, ett beslut som baserades på både kostnader och tidsåtgång.

IMG 0169

 Oskar Santesson förklarar:
- Vi hade en utmärkt dialog med Bäckman innan beslutet. Tillsammans gick vi igenom för- och nackdelarna med de två alternativen på ett grundligt och strukturerat sätt.

Maskinen monterades ned, transporterades till verkstaden i Filipstad, där delar renoverades eller ersattes med nya komponenter. Före återinstallation rengjordes det som var kvar, målades upp, luftanslutningarna byttes och alla elanslutningar renoverades.

Mika Ström, ansvarig teknisk säljare:

- Även om kunden är bestämd över att en ny anläggning behövs, tittar vi alltid på möjligheten till en renovering som i detta fall. Trots ned- och uppmontering visade det sig att det blev den bästa lösningen utifrån både ekonomi och tidsåtgång. Hela projektet genomfördes på totalt åtta veckor.

Slungrensmaskinen används för att rengöra löst sittande ytrost på rör som används vid Valmets tillverkning av nya reservdelskomponenter.

Oskar Santesson tillägger:

- Vi räknar med att maskinen kommer att hålla i mer än 20 år, mycket tack vare det serviceavtal vi har med Bäckman som innebär årliga genomgångar av maskinen i förebyggande syfte.

Valmet Energy Sales & Service Operations kunder är pappersmassefabriker i Europa och Sydamerika. Brukens sodapannor, som förbränner indunstad svartlut eller tjocklut samt producerar överhettad ånga, är försedda med ståltuber innehållande vatten som når höga temperaturer. Säkerheten är hög kring dessa pannor vilket kräver regelbundna inspektioner. Vid dessa inspektioner identifieras eventuella defekter på panntuberna.