Vi stärker partnerskapet med Repay – nytt serviceavtal!

Vi är glada över att ha etablerat ett omfattande serviceavtal för Repays blästerutrustningar vid sex av deras anläggningar. Avtalet innebär ett helhetsansvar för service, inklusive garanterad inställelsetid vid haverier, förebyggande service och akutreservdelslager på plats.

Patrik Klingborg

Vi intervjuade Patrik Klingborg, platschef i Uddevalla, som tillsammans med VD Peter Jonsson, ansvarade för avtalet. Han understryker avtalets betydelse: "Det är avgörande för våra uppdrag att efterbehandla och blästra våra produkter för att kunna leverera med den kvalitet som våra kunder kräver och förväntar sig. Vår personal behöver kunna fokusera på vår kärnverksamhet och inte slösa tid och energi på service, som dessutom inte är vårt expertområde."

Patrik betonar Bäckmans styrkor i samarbetet och lyfter fram deras värdefulla erfarenhet av service av blästringsutrustningar. Han delar sina positiva erfarenheter från tidigare samarbeten: "Bäckman har visat sig vara en pålitlig och trygg partner. De stödjer oss inte bara med professionell service utan ger också råd och tips om förebyggande åtgärder. Dessutom erbjuder de telefonstöd vid mindre incidenter, vilket gör att vi kan utföra reparationer själva."

Han framhåller även Bäckmans sätt att tänka när det gäller prissättning av deras tjänster, inte bara för själva servicen utan även för reseersättningar.  Ett konkret exempel är servicebesöken på anläggningen i Skellefteå med många mils körning. "Bäckman planerar in flera servicebesök på vägen, vilket minimerar resekostnaderna då fler företag delar på dessa. Detta visar på förståelse och engagemang för vår verksamhet från Bäckmans sida."

Ansvarig servicetekniker Bäckman Blästermaskiner Mika Ström:
- Vi är glada över att kunna fortsätta våra insatser för Repay och leverera den kvalitet som företaget behöver och kräver vad gäller service, både förebyggande och vid haverier.

Robert Olsson, VD Bäckman Blästermaskiner:
- Vi är tacksamma för förtroendet och vår personal kommer, som alltid, att göra sitt yttersta för att genomföra de insatser som krävs.

Repay är en av Sveriges största och snabbast växande leverantörer av figurskurna och kapade ståldetaljer samt handelsstål. Företaget har ca 130 medarbetare och omsätter 700 MSEK. Företaget har sitt huvudkontor i Skellefteå, men finns på många olika platser i Sverige.

Läs mer om vår service