Årets Filipstadsambassadör Jan Scherman besöker Bäckman

I juni besöktes vi av Filipstads officiella ambassadör 2020–2022 (två år pga. pandemin), Filipstadsonen Jan Scherman. Varje år korar FFIS (Föreningen Filipstadsföretag i samverkan) en ambassadör och Jan blev den 30:e i ordningen. Besöket var föranlett av en kommande bok om Filipstad "Och sola skiner också i Filipstad".I ambassadörskapet ingår att lära känna och marknadsföra kommunen vilket bland annat  innebär studiebesök på företag och ett av dessa var hos Bäckman Blästermaskiner. Det fanns även ett annat syfte, Jan och fru Margareta skriver en bok om Filipstad!

Efter att ha intervjuat företag och människor upplevde Jan att den mediala bilden av Filipstad som en kommun på väg utför och utan framtidshopp inte riktigt stämde. Visst fanns det problem men också så mycket annat; framgångsrika företag, entreprenörskap, optimism och framåtanda.

Så vad göra för att ge annan, en mer nyanserad bild? Jo, man kan skriva en bok med möjlighet att mer på djupet beskriva företagen och de människor man mött.

 Eller som det står i förordet:

”Vad är meningen med den här boken? Svar – att människor, inte bara i Filipstad, utan i hela Sverige ska kunna läsa den med behållning. Här får du vara med och möta personerna som porträtteras, se deras ansikten, lyssna på deras tankar och få en inblick i andra människors liv och leverne. Du kanske känner igen dig själv och säger – det här gäller ju mig också.”

Boken kommer att färdigställas under hösten med utgivning i början av 2023. Titeln kom Jan på under en av sina kvällspromenader, ”Och sola skiner också i Filipstad” med undertiteln ”Möten med människor från hela världen”. Och ja, Bäckman Blästermaskiner kommer att omnämnas i boken!

Jan Scherer fotar Mats, fotade av Margareta Scherman.

 

Fotnoter:
Jan Scherman var med och startade TV4:s samhällsprogram Kalla fakta, delade Stora journalistpriset med Göran Ellung (1989) samt var verkställande direktör för TV4-gruppen 2001–2011. Jan kallar sig idag diversearbetare och verkar som konsult och samhällsdebattör.
FFIS (Föreningen Filipstadsföretag i samverkan) är en ideell förening med uppgift att på olika sätt verka för en positiv utveckling av Filipstads kommun.
Tidigare Filipstadsambassadörer https://www.filipstad.se/toppmeny/upplevaochgora/filipstadsambassadorer.1559.html