Dags att pensionera en 40 år gammal blästringsmaskin

Proton Finishing i Eskilstuna har haft långvarig nytta av sin slungblästringsanläggning som installerades 1983, men nu har tiden kommit för avveckling. Maskinen har hållit sig i skick och fungerat väl, trots att den ursprungligen var designad för en annan typ av applikation än den som används idag. Ett behov uppstod för en ny, modern maskin som kunde anpassas efter företagets aktuella krav.


 -Efter att ha utforskat flera leverantörer föll valet på Bäckman, berättar Marcus Anderberg, ansvarig för inköpet. Bäckman besatt den nödvändiga kompetensen och kunde konstruera en maskin som motsvarade våra specifika behov.

 Företagets verksamhet består av målning av artiklar vilka hänger på ställningar och fixturer i en 550 meter lång transportör, som går oavbrutet. Efter varje målningsomgång krävs en blästring.

 - Den stora skillnaden i förhållande till den gamla maskinen är att motorerna är frekvensstyrda vilket möjliggör justering av blästringskraften Dessutom är den nya konstruktionen platsbesparande, fortsätter Marcus.

 - Vi har också inkluderat ett Finfilter-system, vilket gör det möjligt för oss att återvinna varm luft under vintermånaderna. När det gäller service har vi avtalat om två servicebesök per år, och däremellan tar vi hand om maskinens underhåll enligt den checklista som tillhandahållits av Bäckman.

 Installation av maskinen skedde under sommaren av tekniker från Bäckman som även ombesörjde att den gamla gick till skroten.

Proton Finishing är en av Europas ledande ytbehandlare inom branscher med leveranser mot fordon, bygg och övrig verkstadsindustri. Företaget har sex anläggningar i Sverige. I Eskilstuna arbetar man med Zink-mangan som förbehandling och efterföljande ED eller kombination av ED och pulverlack för en hög korrosionsprestanda.